Όροι χρήσης

Είμαστε χαρούμενοι να σας ανακοινώσουμε πως ξεκινώντας από τις 19/03/2017, η διαδικτυακή πλατφόρμα του mybooking.gr γίνεται και τυπικά προσβάσιμη από το κοινό σε έκδοση beta.

Με τον όρο beta (ορισμός εδώ), εννοούμε πρακτικά πως η πλατφόρμα περιέχει αρκετές λειτουργίες ώστε να είναι λειτουργική για να παρουσιαστεί ως δείγμα στο ευρύ κοινό. Κατά την συγκεκριμένη φάση:
  1. θα διορθωθούν τυχόν λάθη,
  2. θα τελειοποιηθούν υπάρχουσες λειτουργίες,
  3. θα δημιουργηθούν νέες λειτουργίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών. Η διάρκεια της συγκεκριμένης έκδοσης θα κριθεί από την ομάδα ανάπτυξης της πλατφόρμας.

Όσο η πλατφόρμα θα βρίσκεται σε έκδοση beta και μέχρι να επαναπροσδιοριστούν οι όροι από την ομάδα του mybooking.gr δεν θα υπάρχει καμία χρέωση για τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον το mybooking.gr δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει σε κάποια επιχείρηση λόγω χρήσης τους συγκεκριμένου λογισμικού,

Τα δεδομένα που μοιράζονται οι χρήστες με το myboooking.gr δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την πλατφόρμα για κανένα άλλο λόγο πέραν της διεκπεραίωσης των προσφερόμενων λειτουργιών.

Οι όροι θα επαναπροσδιοριστούν και θα καταλήξουν στην τελική τους μορφή πριν το πέρας της έκδοσης beta. Η ακριβής ημερομηνία θα καθοριστεί από την ομάδα του mybooking.gr.

Κάθε χρήστης που γίνεται μέλος, ταυτόχρονα συμφωνεί και με τους παραπάνω όρους.

Έκδοση beta

Προίμιο

Πρόσβαση και εγγραφή μελών

Δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας

Περιορισμός ευθύνης